Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?


Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
-
uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

Jakie były początki Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce?

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch ten rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wspólnym patronatem akcji jest Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

              Gimnazjum nr1 w Turku jest miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje liczne działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, uczy się,  jak zdrowiej i lepiej żyć. Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia  jako wartości bezcennej. Przystąpienie do sieci Szkół Promujących Zdrowie da możliwość poszukiwania różnych dróg w osiąganiu celu, jakim jest zdrowie fizyczne i psychiczne. Jesteśmy zdania, że edukacja zdrowotna jest ważnym elementem nauczania. Dlatego też staramy się promować zasady zdrowego stylu życia.

Plan działań na rok szkolny 2015/2016
Analiza ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Dnia 4 stycznia 2016 rr nauczyciele naszego gimnazjum brali udział w szkoleniu z pierwszej pomocy. Zajęcia realizowane były w formie teoretyczno-praktycznej, podczas których omówiono następujące zagadnienia:
• sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego,
• sprawdzenie przytomności poszkodowanego,
• wezwanie pomocy,
• udrożnienie dróg oddechowych,
• sprawdzenie oddechu poszkodowanego,
• wezwanie profesjonalnych służb medycznych,
• postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym.
Podczas szkolenia omawiano również uwarunkowania prawne w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych w oparciu o akty prawne.

Aktywna przerwa

W styczniu dziewczęta z klasy Ib - Nikola Werbińska i Julia Bączyk w ramach akcji "Aktywne przerwy" zaprezentowały fantastyczne układy taneczne, będące sposobem na spędzenie przerwy śródlekcyjnej w ruchu. Dziewczętom udało się zarazić swoją pasją inne uczennice, które również w ten sposób starały się rozładować nagromadzone emocje.
Aktywne przerwy to doskonały pomysł na spożytkowanie energii rozpierającej naszych uczniów po lekcjach, które wymagają od nich ciągłego skupienia i siedzenia w ławce.
Dziękujemy wszystkim za czynny udział w zajęciach.

Szkoła promująca zdrowie

W ramach akcji "Szkoła promująca zdrowie" w naszej szkole odbywają się zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nietypowych przyborów sportowych. Przykładem mogą być lekcje z piłkami fitness, prowadzone przez panią Katarzynę Bednarek, będące atrakcyjną alternatywą dla zajęć z gier zespołowych i gimnastyki.
Lekcje dostarczają nie tylko zabawy i radości, ale też kształtują i wysmuklają sylwetkę oraz w większym stopniu niż tradycyjne ćwiczenia wzmacniają mięśnie nóg i brzucha. Piłka fitness urozmaica codzienne zajęcia lekcyjne, przez co czyni je bardziej atrakcyjnymi.
Bardzo ważny jest fakt, że piłki te są odpowiednie i całkowicie bezpieczne dla każdego, nawet dla osób starszych i tych bez przygotowania kondycyjnego.
Polecamy, warto spróbować!

Taniec dobry na wszystko
2 listopada

W tym tygodniu w ramach "aktywnej przerwy" panie Katarzyna Bednarek i Ewa Książka zaproponowały naukę podstawowego kroku i krótkiego układu tanecznego cza-cza.
Ruch przy łagodnej muzyce pomaga się odprężyć, zredukować napięcie i stres oraz pobudza układ odpornościowy. Jak każda aktywność fizyczna wspomaga w organizmie wydzielanie endorfin – hormonów szczęścia. Taniec poprawia krążenie krwi, zwiększa wydolność płuc, wzmacnia układ nerwowy i wpływa na równowagę wewnętrzną organizmu. Ćwiczenia przy muzyce uczą panowania nad własnym ciałem oraz wzmacniają słabsze partie ciała.
Zapraszamy wszystkich do udziału w tej formie spędzania przerw śródlekcyjnych.

Aktywna przerwa
26 października

W naszej szkole w ramach realizacji programu „Szkoła w ruchu” rozpoczęła się akcja „Aktywne przerwy”, które dają odprężenie i relaks po intensywnym wysiłku umysłowym, w pozytywny sposób rozładowują złe emocje i stres, uczą dyscypliny i odpowiedzialności. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji sportowych i doskonalenia sprawności fizycznej.
W tym tygodniu podczas aktywnej przerwy pani Katarzyna Bednarek poprowadziła aerobik, który jest doskonałą formą kształtowania zgrabnej sylwetki, poczucia rytmu i ekspresji ruchowej. Do ćwiczeń przyłączyła się grupka dziewcząt i chłopców oraz nasza matematyczka, pani Bożena Bogusz. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tych zajęciach.

 

RAPORT za okres od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016 r.

 

PLAN DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO PROBLEMU PRIORYTETOWEGO W GIMNAZJUM NR 1IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU na rok szkolny 2016/2017

Organizacja uroczystości wynikających z kalendarza i tradycji.

Wychowanie i profilaktyka 2016/2017

Analiza ankiety dla uczniów szkoły promującej zdrowie

Raport za okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.